13 okt. 2017

Inkluflera – hur ni kan få en inkluderande medlemsrekrytering

Varför ska organisationen få fler medlemmar? Det är en av frågorna som författaren Niklas Hill ber oss att reflektera kring och det är en av frågorna som RFSU Örebro diskuterade under en workshop i veckan. Under workshoppen ledde jag även föreningen i samtal kring hur vi kan nå fler medlemmar på ett normkritiskt sätt och hur det går att vara välkomnande och bygga gemenskap. Precis som workshoppen kommer det här inlägget att utgå från boken Inkluflera för att ge tips om inkluderande medlemsrekrytering.

Inkluflera är en bok skriven av Niklas Hill som är utgiven av Trinambai. Underrubriken berättar vad boken handlar om och redan på framsidan får du se de sex områdena som Inkluflera berättar om:
1.     Omvärldsanalys
2.     Medlemsmodellen
3.     Normkritik
4.     Tillgänglighet
5.     Gemenskap
6.     Folkbildning

Omvärldsanalys handlar om att se över hur det är för ideella organisationer generellt. Vad har vår förening gemensamt med andra föreningar i området? Vad gäller för organisationer i Sverige och vad är aktuella frågor internationellt?

Medlemsmodellen handlar om att se över hur medlemmar kan rekryteras, aktiveras och behållas i föreningen. Det här steget bygger på Niklas tidigare bok som är skriven tillsammans med Angeli Sjöström Hederberg och som jag bloggade om redan 2011. För att se över hur organisationen ska lyckas med detta rekommenderar Niklas och Angeli att:
1.     Reflektera kring organisationens syfte, vilken roll medlemmar har i organisationen och varför fler skulle behövas.
2.     Analysera vem som är den typiska medlemmen idag och vad som saknas för att ni ska vara inkluderande.
3.     Attrahera potentiella medlemmar så att de får se att ni existerar och kunna bilda sig en uppfattning om organisationens syfte och verksamhet.
4.     Rekrytera genom att faktiskt fråga potentiella medlemmar om de vill gå med i organisationen.
5.     Introducera medlemmen så att hen upplever sig välkommen i föreningen och kan bli en del av organisationen.
6.     Hantera eventuellt missnöje som uppstår när medlemmen inser att hen inte håller med om föreningens alla åsikter eller inte trivs så bra som hen önskar.
7.     Aktivera medlemmen för att ta tillvara på allas perspektiv, erfarenhet och engagemang.
8.     Utvärdera hur medlemsarbetet fungerar, vilka satsningar ni har gjort och vad som kan vara bra att satsa på framöver.

I Inkluflera berättar Niklas Hill att det är extra viktigt att tänka på normkritiken i alla steg av medlemsmodellen. Det berättar han mer om i nästa viktiga perspektiv.

Normkritik handlar om att se vilka osynliga regler som finns i organisationen. Här analyserar ni vad ni förväntar er även om det är outtalat och egentligen inte är någonting som ni tänker måste vara så utan bara det som ni tycker är det vanliga och det som kan passera obemärkt förbi. Med normkritiken som verktyg kan ni låta medlemmarna delta utan att uppleva sig ifrågasatta eller utsatta.

Tillgänglighet handlar om att vi alla ska kunna medverka i öppna föreningar oavsett medlemmarnas funktionalitet. Lokalen ska kunna gå att komma in i utan att bli utestängd av att lokalen är två trappor upp utan hiss. Det ska gå att vistas i lokalen utan att få en reaktion av all parfym och att kunna medverka i övningarna oavsett om det går att se papper som delas ut eller inte.

Gemenskap handlar om var som förenar i organisationen. Vilka visioner delar medlemmarna? Hur knyts band mellan medlemmarna och vilka tillåts vara med i gemenskapen? Vilka kan känna sig trygga i föreningen och uppleva sig vara välkomna precis som de är?

Folkbildning handlar om bildningens grund i demokrati. Du har säkert hört talesättet kunskap är makt. Att bjuda in fler att lära sig av varandra och att dela erfarenheter gör organisationen mer välkomnande. Hur tar föreningen tillvara på kunskaper?

Med ett inkluderande medlemsarbete kan organisationen komma längre. Därför kommer de kommande veckorna bjuda på inlägg som fördjupar sig mer i inkluderande medlemsrekrytering. Om det är så att du vill att din och din förening ska fördjupa er mer i detta kan ni mejla mig på sophie.bromster(@)trinambai.se för att fråga om utbildningar eller böcker. Jag hoppas också att de kommande blogginläggen kan ge spännande infallsvinklar.


Ni vet när ni försöker se ut som en naturlig föreläsare på kort och inser att det inte
fungerar att prata när du fotograferas med en mobilkamera? Oavsett mitt resultat som
modell var det roligt att leda denna workshop och inkluderande medlemsrekrytering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar