29 apr. 2011

Snäll marknadsföring

Igår hölls äntligen en snäll releasefest! Författaren och språkkonsulten Jenny Forsbergs bok Den snälla företagaren firades igår. Boken är tidigare omnämnd här i en intervju med Jenny under hennes bloggturné.
Under kvällen intervjuades Jenny av Tomas Gustavsson, VD för TUK förlag. Tre kriterier TUK har för att ge ut böcker är att de ska vara utvecklande, användbara och resvänliga. Den snälla företagaren lever förstås upp till alla tre. I intervjun berättade Forsberg om vad det innebär att vara en snäll företagare och varför det är bra att vara snäll.

Den snälla företagaren är en praktisk handbok för småföretagare och handlar om hur du är snäll mot dig själv och mot andra. Ett av bokens kapitel heter Den snälla marknadsföraren. Där tipsar Forsberg om marknadsföring på bästa sätt.

Forsbergs sammanfattning av kapitlet ser ut så här

  • Grunderna i snäll marknadsföring:
  • Anpassa företagets tjänster efter målgruppens behov.
  • Bli en auktoritet genom att dela med dig av dina bästa tips.
  • Sprid andra företags bästa budskap vidare.
  • Välj rätt kanaler för företagets marknadsföring.
  • Upprepa ditt budskap.


I detta inlägg ska vi titta närmre på vad Jenny Forsberg säger om att dela med sig av tips för att bli en auktoritet. Det finns flera olika fördelar med att ses som en auktoritet inom området där du är verksam. Förutom att du kan bli det självklara valet av leverantör så ses du också som kompetent och generös. Du kan helt enkelt hjälpa dina kunder med det du är bra på.

För att bli expert på ditt område är det bra att följa Stefan Ekbergs fyra steg som Jenny Forsberg hämtat från hans bok 444 smarta tips för dig som säljer tjänster.

Steg 1: Välj din nisch där du är verksam. Handlar det om kommunikation kanske du kan fokusera på intern kommunikation inom företag.

Steg 2: Införskaffa kunskap! Lär dig så mycket det går om ditt expertområde. Läs böcker, gå på mässor och följ andra inom din bransch på twitter.

Steg 3: Kom till tals i offentliga sammanhang. Du kan gästblogga, bli intervjuad i tidningar, radio eller på annat sätt utnyttja redan befintliga kanaler. Om du visar att du är kunnig kan du bli den som andra vänder sig till för att få svar. Vet du om att det finns en tidning som skriver om intern kommunikation men att ditt företag jobbar med det från en ny vinkel? Hör av dig och se om du kan bidra till nästa reportage.

Steg 4: Bygg plattform för din nisch. Här gäller det att du formar eget utrymme för dina budskap till exempel en egen blogg, anordna en diskussionskväll eller webinar. Via plattformen kan du se till att på ett varierat sätt upprepa ditt budskap exempelvis varför det är viktigt att lyssna på kundklagomål om det är någonting du arbetar med att införa bättre rutiner för i företag.

Utöver dessa och ännu fler tips om marknadsföring så innehåller Den snälla företagaren också spännande kapitel om Den snälla säljaren och Den snälla kunden. Vill du redan nu veta mer om snäll marknadsföring kan du läsa ett av Jenny Forsbergs inlägg här.

Jenny säger att det bästa med snällhet är att det smittar och frågar därför:
Vad kan du göra som är snällt redan idag? Hur kan jag vara snäll just nu?Kommentera gärna via din facebookinloggning eller använd funktionen nedan genom att klicka på kommentarer.

22 apr. 2011

Fri och Stark


"Firma Fri och Stark arbetar med Lysande Utveckling inom tre områden: Verksamhetsutveckling, Entreprenörskap och Personlig utveckling"

Jag har träffat företagaren Eva Swede för att få veta mer om hennes syn på ledarskap och personlig utveckling.

Eva Swede
Eva Swedes passion för ledarskapet väcktes när hon arbetade som konsult i olika företag. Hennes huvudsakliga uppgift var ekonomisk redovisning men fler och fler frågor behandlades och en av de största handlade om ledarskap. Swede säger att det ofta är lätt att ha åsikter om något man själv inte genomför. Hon lockades därför att själv av att pröva ledarrollen i praktiken. Och så blev det. Eva Swede har nu erfarenheter av att vara ledare i mindre så väl som större organisationer och menar att ledarskapet ska hållas levande.

För att vara ledare är det viktigt  att tycka om sina medmänniskor. Swede säger att vi ska ha en nyfikenhet för andra. Även om en ledare inte alltid kan genomföra det som är enskilt bäst för varje individ ska dessa ha förtroende för att ledaren ser till deras bästa. Eva säger att "kommunikation är kittet i ledarskapet".
Det gäller att kunna vara flexibel och använda sig av ett situationsanpassat ledarskap för att bemöta de olika behoven som finns i gruppen.

En klok människa sade någon gång "för att leda andra måste du först leda dig själv." Även Eva Swede talar om att vi arbetar inifrån och ut. Via utbildningen inom psykosyntes har hon lagt fokus på glädje, vilja och eget ansvar. En av modellerna hon arbetar med handlar om mål, mod och mångfald.

Mål - Du själv
Det mest grundläggande är att ta hand om sig själv: äta, sova, röra sig, umgås. Att bygga upp energi och behandla sina egna känslor.

Mod - Omvärlden
Det kan handla om att våga bli chef eller egen företagare. Om att ha modet att marknadsföra sig och sälja. Helt enkelt handlar det om att våga gå utanför sina komfortzoner.

Mångfald - Teamet
Som John Donne sade "No man is an island". Vi måste hitta nätverk för att nå fler resurser. Det kan vara inom familjen, på avdelningen eller genom en mentor. På så sätt kan vi få inspiration, tillgång till andras kunskap och information.

Det inre ledarskapet är alltså inte bara viktigt för den officiella ledaren. Det är ett sätt för alla att arbeta med sig själv för att uppnå egna mål och för att lyckas med medarbetarskapet. Just medarbetarskapet är en fråga Ewa Swede vill lyfta fram mer. Hon säger att vi alla har ett ansvar för arbetsmijön på företaget vi arbetar. Der gäller att hitta ett arbete vars värderingar stämmer överens med de egna. Swede säger att vi inte bara säljer vår tid till företaget vi arbetar för utan att det även handlar om att vi måste kunna stödja verksamheten och tro på produkterna. Som säljare och en tydlig representant för företaget anser även jag att det är en viktig poäng.
Eva Swedes egna firma Fri och Stark följer efter hennes principer:
"Viktigt för mig är den glädjefyllda vilja, intuition och kreativitet i kombination med struktur och processarbete för att nå uppsatta mål."

En annan viktig fråga för Eva Swede är att lyfta fram positiva exempel, förebilder. Hon tror att det är bättre för människan och mer motiverande. Jag håller med! Skulle vi inte alla bli gladare av fler tips och färre varningar? Läs mer om detta i framtida inlägg.

Visionen för Fri och Stark är att förena hjärta och hjärna.
Det finns i firmans grund och symboliseras även i loggan.
Kommentera gärna via din facebookinloggning eller använd funktionen nedan genom att klicka på kommentarer.

15 apr. 2011

För dig som hellre käkar taggtråd än kontaktar en kund

100 sidor för dig som hellre käkar taggtråd än kontaktar kunder är Carola Forssels storsäljande bok och utifrån den föreläste hon på Hässelby Slott förra veckan. En spännande föreläsning om:

  •  att bli av med mentala spärrar
  • två metoder för att hitta latenta behov
  • fördelar med att ge kunden erbjudande hon ännu inte bett om.


Föreläsningen hölls inför en intresserad publik av säljare som deltog i Säljarnas Stockholmsavdelnings säljtåg. Utöver medlemmarna hade även Nackademin fått biljetter att lotta ut till elever i säljklasserna. De utbildningasansvariga var också där och på frågan om vad publiken förväntade sig av föreläsningen svarade en av utbildningsledarna "Hur jag hellre kontaktar en kund än äter taggtråd." Och det är just det föreläsningen handlade om.

Carolas första tips för att vilja kontakta kunder handlar om att fokusera på kundernas latenta behov. Latenta behov kan vara outvecklade, nedprioriterade eller omedvetna behov. Det betyder att de kanske ännu inte är uppmärksammade eller att det alltid finns andra behov som får gå före. Vad innebär dessa latenta behov för våra kunder?

Den engagerande Carola Forsell med sig av ett talande exempel om vad nedprioriterade latenta behov kan skapa för problem. Mitt under en av hennes tidigare föreläsningar stormade en indignerad kvinna upp på scenen och helt sonika beodrade ledningen att ta itu med det onödiga arbetet att klippa och klistra in samma information i två olika system. Att hon och resten av avdelningen behövt lägga tid och onödig energi på detta var resultatet av ett nedprioriterat problem som skapade enorm frustration hos användarna.

Detta fick Carola att ställa frågan: Varför har inte deras leverantör sagt något? Hur kan vi som säljare låta våra kunder gå år ut och år in och slita när det finns bättre system? Vilken rätt har vi att förvänta oss att kunden slutligen ska lägga allt och sidan och ringa oss för att be om hjälp att lösa problemet? Det går ju bra för oss att höra av oss och lösa problemet innan det har vuxit sig till en stor härva. Att arbeta proaktivt!

Frågor som kan dyka upp hos dig som säljare kan då vara: Hur hör vi vad kunden inte berättat? Hur vet jag vad inte kunden själv vet om? Hur stampar jag in där kunden prioriterat ned eller inte känner till?
Mycket av detta beror också på att vi är rädda för att bli ratade. Kanske är det inte bäst att säga till en kund "DU har ett problem!" Metoderna Forssell istället föreslår kallas för refererande och generalisering.


Metoden refererande går ut på att berätta om en annan kunds situation och vilka olika implikationer och svårigheter det gav upphov till. Efter att ha berättat om den andra kunden gäller det att luta sig tillbaka och vänta för att se om kunden tar upp den andras problem som sitt eget. "Jaha.. Det här med att använda två olika system och behöva klippa och klistra information mellan dem verkar onödigt. Kanske är det samma situation på vår ekonomiavdelning." Kundens uppmärksamhet läggs på ett potentiellt problem de inte tidigare lagt fokus på. 

Att generalisera är bra om vi inte har ett tydligt referensuppdrag. Istället så ger vi en bild av vad vi tror är ett vanligt problem i branschen eller annat som berör kunden. Som säljare kan vi berätta "Jag har en bild av att det för småföretagare kan försvinna onödig tid på att de olika fakturerings- och kundhanteringssystemen inte är tillräckligt integrerade utan att det blir nödvändigt att klippa och klistra


Fördelar med att hitta och hjälpa kunder med deras latenta behov är att det på ett bättre sätt ger service. Som säljare uppfattas du dessutom som mer kompetent och du kan bygga en bra relation till kunden. Kunderna får dessutom upp ögonen för hela ditt utbud och väljer dig mer sannolikt nästa gång.

Strunta i taggtråden! Kontakta istället dina kunder och lista ut vad du kan hjälpa dem med redan idag.Kommentera gärna via din facebookinloggning eller använd funktionen nedan genom att klicka på kommentarer.

7 apr. 2011

Tidseffektivitet - för dig med många bollar i luften.

Hur många bollar har du i luften? Dagens informationssamhälle kräver att vi har hög simultankapacitet. Men går det verkligen snabbare att göra allting samtidigt?

Torkel Klingberg, hjärnforskare vid Karolinska Institutet, har skrivit boken Den översvämmade hjärnan - en bok om arbetsminnet, IQ och det stigande informationsflödet. Han berättar bland annat om en undersökning genomförd i ett av USAs öppna kontorslandskap. Där blev medarbetarna avbrutna i sitt arbete var tredje minut. Ett annat exempel Klingberg ger är att vi i snitt har åtta flikar eller fönster uppe samtidigt på datorn. I skrivande stund har jag just åtta flikar i det här fönstret. 

Tid är den delen i livspusslet många saknar mest. Just tidseffektiva rutiner nämns som en av framgångsfaktorerna i Vinnande mötesbokning. Kanske skulle vi få mer tid om vi bättre kan fokusera på de olika uppgifterna en i taget.

Kan du fokusera kommer du nämligen lättare in i ett stadie av flow. Torkel Klingberg beskriver flow som "känslan att vara helt koncentrerad på, absorberad av arbetet man utför". Han berättar att forskarkollegan Csíkszentmihály säger att flow uppstår vid höga krav kombinerat med hög kapacitet.


Diagrammet beskriver hur krav och kapacitet förhåller sig till varandra och framkallar olika mentala tillstånd. Vi upplever flow, kontroll, avspänning, tristess, apati, oro, ängslan och stress. Vad vi upplever beror på arbetsbördan och våra möjligheter att utföra uppgifterna.

För att du ska komma in i flow och på bästa sätt utföra ditt arbete bör du alltså kunna stänga av andra aktiviteter. Ska du boka kundmöten? Stäng av den privata telefonen. Ska du skriva en offert? Stäng ned mejlen.

Det gäller att våga prioritera. Att helt enkelt fånga en boll i taget.


Kommentera gärna via din facebookinloggning eller använd funktionen nedan genom att klicka på kommentarer.