20 feb. 2016

Att leda med engagemang och känslor

Lyssna! Det var Jan Schermans första medskick under föreläsningen Att leda med engagemang och känslor på Örebro universitet. Jag slogs av hur mycket slitna ord kan behövas och upplevde hur stor nytta de kan göra när jag lyckades övervinna mitt initiala motstånd och kunde ta del av Jans följande tips under föreläsningen.

Varför var jag då motsträvig i starten? Det började med att Jan Scherman sade att det var roligt att föreläsa i Örebro istället för uppnosiga stockholmare. Det fortsatte med ett, som för mig kändes som långt, intro där han pratade om sin uppväxt och bjöd in till handuppräckningar om vilka som mindes saker som skedde 30-40 år innan jag föddes. 

Vad hände sedan? Jo, när Jan pratade om att lyssna insåg jag att det var just det jag inte gjorde. Jag blev frustrerad över inledningen där jag upplevde att han försökte skapa en gemenskap i publiken där jag inte ingick. Så länge jag hade kvar frustrationen reagerade jag mer på när han återkommande bad om ursäkt för att presentationsbilder var från Stockholm än att faktiskt försöka förstå vad han ville förmedla med bilderna och det han kunde ge till mig. Utifrån erfarenheter från att vara TV-chef, debattör och författare talade han om ledarskap och tipsen var bland annat: lyssna på dig själv, lyssna på andra, våga ta risker, våga visa känslor och ha tålamod.

Tips 1: Lyssna på dig själv
Det kan vara lätt att omge sig med jasägare och det kan också vara lätt att råka halka in i det, vilja vara en i gänget och göra rätt för sig i gruppen. Jan använder Torgny Segerstedts ord "Det är ej rådligt att handla emot sitt samvete" när han poängterar vikten av att följa sina egna värderingar och att vara rädd om den egna rösten. Det har sitt pris att gå emot sina värderingar men det har också sitt pris att kritisera arbetsgivaren. Jan poängterar att du får göra en bedömning om vilka strider du vill ta men du måste se till att du tror på grundidén för att kunna vara på en arbetsplats. Jag skulle till exempel inte kunna arbeta för vapenindustrin eller alkoholindustrin eftersom det går emot mina grundvärderingar. Jan gav exemplet att du inte kan jobba på TV4 om du ogillar kommersiell TV.

Tips 2: Lyssna på andra
Luta dig tillbaka och lyssna. Det är lätt att prata själv, förklara sitt perspektiv och att förmedla sitt budskap. För att du ska kunna förstå den andra behöver du reflektera. Jan tipsar om att att ta in den andras perspektiv. Fundera över vad som sägs och vad som inte sägs. Varför säger den här personen det här till mig vid det här tillfället? När du lyssnar öppnas det upp möjligheter. Jans bildpresentation var fylld av foton på bänkar som han själv fotat. För Jan är bänken en symbol för att ta det lugnt och reflektera. När du lyssnar, luta dig helt enkelt tillbaka på bänken och se den andras utgångspunkt.

Tips 3: Våga ta risker
Jan sade med eftertryck att det är skillnad mellan att göra rätt och att inte göra fel. Den som fokuserar på att inte göra fel tenderar att inte göra någonting alls. Du behöver ta risker för att våga göra rätt. Jan menar att det är extra viktigt att göra det i svåra tider. Det är när det är svårt som organisationen behöver en nytändning, nya idéer och vägar. För att komma till de nya banorna menar Jan att det är mångfald behövs. Mångfalden ger olika perspektiv och om chanser att säga emot den gängse uppfattningen och att komma med nya förslag så ger det mer till verksamheten än om de upptrampade spåren följs om och om igen. Jan är medveten om att det kan vara svårt men poängterar att det är vad som behövs för framgång. Stryk därför "det har vi aldrig gjort så det kommer inte fungera" och "det har vi gjort och det fungerade inte".

Tips 4: Våga visa känslor
Känslorna är viktiga enligt Jan. Själv har han haft ilskna samtal med många olika personer och säger att det är bättre att vara öppen med känslorna. Det märks oavsett så det är bättre att vara öppen än att ha en tryckt stämning. Jan lyfter att det är viktigt att hitta en nivå som passar och att komma ihåg att be om ursäkt när det behövs. Ursäkterna är extra viktiga som chef där du är en förebild.

Tips 5: Tålamod
Tålamod kan egentligen ses som en sammanfattning. Jan poängterar att i bara det ordet finns så mycket. Du måste acceptera att saker tar tid när du leder en förändring. Som ledare måste du kunna sticka ut näsan. Det gör ont men är någonting som du måste tåla. Modet behövs också för att kunna förändra, ta risker och att se nya perspektiv.


Jan Scherman på Örebro universitet med en bänk i bakgrunden.