25 nov. 2011

Lucia Marias budskap: Sprida hopp

Försäljning, marknadsföring och att nå fram med budskap är olika sätt att hjälpa till att förbättra. Idag får du träffa en av de som jobbar för det goda berätta om sin roll som kandidat för Sveriges Lucia. Maria Birck företräder Världens barn och Plan Sverige

Maria Birck är en av sju Luciakandidater som företräder Sveriges Lucia och hon har valt att fokusera på Plan Sveriges projekt med att motverka barnarbete i Kairo. Om att vara representant för en sådan viktig fråga säger Maria är "jättekul och lite läskigt. Det är viktigt att företräda organisationen på rätt sätt." Hon poängterar även att sättet det sker måste passa organisationen för att deras budskap ska uppfattas på rätt sätt. För att jobba med det har Maria jobbat mycket med att läsa in sig på Plan Sveriges arbete och speciellt lärt sig om arbetet i Kairo som Världens Barn stödjer i år. Frekventa besök på hemsidan och bra kommunikation med Plans personal underlättar rollen som representant. Inspiration om hur kampanjen Sveriges Lucia på bästa sätt kan spridas ger även Luciakanditaderna till varandra när de bland annat ses för körträning.

Att hjälpa varandra är viktigt. "Nätverkande tror jag är A och O i en sådan här kampanj" berättar Maria och fortsätter "via kontakter får man nya kontakter och dessutom vidgar man sina vyer." Maria själv har fått hjälp från vänner, bekanta, tidigare lärare, mentorer, familj och många andra. "De kommer med idéer som jag själv inte tänkt på, hjälper till med områden där jag tidigare saknade kunskap och självklart med att sprida ordet." Maria Birck beskriver kraften i nätverk och hur bra det fungerar. Hon berättar att när någon hjälper henne får hon kraft och vilja att hjälpa någon annan. Det går runt på ett bra sätt och vi utvecklas tillsammans.

Att hjälpa är också huvudsyftet med Sveriges Lucia och Plan Sveriges arbete i Egypten. Maria Birck säger att budskapet är starkt hos Lucia och Världens Barn. Att synas är rätt sammanhang är viktigt men när det handlar om att ge ljus i mörker säger Maria "jag tror inte att det går att få annat än rätt image i den här kampanjen. Men självklart kan ett bra sammanhang stärka varumärket och synen på insamlingen." Maria själv har varit med och spridit glädje likväl som kunskap om Världens Barn när hon sjungit på ålderdomshem och på handelsplatser där människor befinner sig i vardagen. Att skapa publicitet kring kampanjen tror Maria Birck är lika viktigt för Världens Barn som pengarna som samlas in av Sveriges Lucia. Sveriges Lucia är inte den kampanjen som drar in mest pengar men genom att uppmärksamma de olika projekten inom Världens Barn hjälps de övriga insamlingsformerna.

Som Luciakandidat vill Maria också göra något för sitt närområde. Hon påpekar Lucias roll som ljus i mörkret och om att bringa hopp. Maria berättar "Sången är mitt verktyg. Med den kan jag påverka och beröra, och förhoppningsvis kommer det här luciatåget lysa upp någons vardag och ge lite guldkrydda. Jag har alltid älskat luciatraditionen och stämningen som kommer med den. Att gå upp tidigt på morgonen, sjunga fina sånger, vara del av en körgemenskap och sen sprida ljus. Och så hoppas jag ju självklart att min kandidatur resulterat i mycket pengar till Plan Sverige och deras projekt i Egypten."


Vill du veta mer om Maria Birck och kampanjen Sveriges Lucia till förmån för Världens Barn kan du följa hennes blogg, Facebooksida och twitter. Du kan även bidra till Plan Sverige redan nu genom att smsa lucia Maria till 729 70.Kommentera gärna via din facebookinloggning eller använd funktionen nedan genom att klicka på kommentarer.

18 nov. 2011

Fiska kunder - prospectsbearbetning

"Fiskar du med en jordnöt är det svårt att fånga en fisk!" Så inleder Sara Bergengran lärare på Nackademins Yrkeshögskola lektionen i prospectsbearbetning och fortsätter "Vet du däremot var fisken finns, vilken tid som passar och vilket bete du ska använda, då blir det fisk."

Det finns många källor till nya möjliga prospects om det är via köpta listor, affärsnätverk eller genom att helt enkelt googla företag inom ett visst område. Ett sätt som Sara Bergengran varmt rekommenderar är att hitta potentiella kunder genom referenser. Det är även en metod som Bruce King (tidigare nämnd här) rekommenderar så mycket att han skrivit en hel bok om det. King säger att det vanligaste är att fråga kunder vi har gjort affärer med om referenser. Att behöva vänta så länge påpekar han är helt onödigt. Du kan fråga en kund när ni är mitt i en process om de känner till andra företag som är intresserade av samma produkt eller tjänst. Eller om kunden från början berättar att det inte finns behov är det också ett bra läge att se om denne vet någon annan som har det.

Varför är nya kunder livsviktiga? Sara Bergengran liknar ett företag med ett badkar där vattnet är en kundpool. Eftersom vi inte kan lita på kundlojaliteten rinner det hela tiden ut genom avloppet. Det kan bero på att kunderna blir uppköpta av ett annat företag, att de går i konkurs eller kanske går över till våra konkurrenter. För att hålla vattennivån lika hög eller helst höja den krävs det att det fylls på med nya kunder.

Förbered dig!
För att hitta rätt kunder gäller det att analysera. Bergengran tipsar om tre frågor.

 1. Vad löser vi för problem?
 2. Vem/vilka behöver hjälp att lösa problemet?
 3. Hur kan vi hjälpa dem?

Hör sedan av dig till dessa potentiella kunder för att berätta om vad du har upptäckt.

Hur vet du att du har rätt prospect?

 1. Har ett behov av produkten/tjänsten
 2. Har köpkraft
 3. Kommer att köpa inom den närmsta tiden

De kunder Bergengran säger är de du vill lägga mest tid på är kärlekskunder. Det är de som vill ha det du säljer och ser dig som trovärdig. De är även beredda att göra de förändringar som krävs för att fylla det behov som din produkt eller tjänst bidrar med.

Vill du komma på arbetsmarknadsdag?
Som en del av prospecteringskursen arbetar försäljningsstudenterna med att arrangera en arbetsmarknadsdag där företag får möjlighet att träffa omkring 150 säljare som söker praktik, examensarbete och jobb. Läs mer om arbetsmarknadsdagen här eller anmäl ditt företagsdeltagande direkt här.

Sara Bergengran föreläser


Kommentera gärna via din facebookinloggning eller använd funktionen nedan genom att klicka på kommentarer.

16 nov. 2011

Vill du delta på Nackademins arbetsmarknadsdag?

Välkommen att träffa framtida personal och praktikanter! På Nackademins arbetsmarknadsdag den andra december  har du och ditt företag möjlighet att visa upp er och träffa ca 150 studenter inom försäljning.

På Sveriges största yrkeshögskola, Nackademin, finns både drivna studenter inom Säljledning och Kvalificerad försäljning och Försäljningsingenjörer. För dig finns det möjlighet att hitta praktikanter och möjlig personal att rekrytera.

Arbetar ditt företag med försäljning inom B2B och har minst fem anställda? Då är deltagandet på Nackademins arbetsmarknadsdag ett bra tillfälle att synas. Deltagandet är dessutom helt gratis. Företaget får tillgång till bord och möjlighet att ställa fram rollups och annan egen utrustning. Kom, njut av fika och passa på att knyta värdefulla kontakter.

Var: Nackademins Yrkeshögskola, Tomtebodavägen 3A i Solna
När: 2 december 2011, för företag 8-12 (öppet för studenter 9-12 )


Mejla frågor till sophiebromster@gmail.com eller anmäld dig direkt i formuläret här.

Kommentera gärna via din facebookinloggning eller använd funktionen nedan genom att klicka på kommentarer.

11 nov. 2011

Storytelling befolkar varumärket

”Storytelling är att avsiktligt dela med sig av en berättelse i ord och/eller handlig till gagn för både lyssnare och berättare.” Citerade Ingela Skullman amerikanen Sean Buvalas när hon intervjuades här i oktober om metoden. (Läs intervjun här.) Idag fördjupar vi oss i  corporate storytelling och Matts Heijbels modell för att genomföra det hämtad från hans bok Storytelling befolkar varumärket.
Företag kan använda storytelling för alltifrån att utveckla ledarskap, vid internutbildningar och till marknadsföring. Heijbel säger att storytelling "kan användas som ett kraftfullt komplement till siffror, diagram, kartor och andra abstrakta bilder av företaget och verksamheten."
Heijbelmodellen


 1. Bestäm en strategi
  I steg ett gör du en analys och Heijbel tipsar om att besvara dessa frågor för att hitta en strategi.
  * Varför gör vi detta
  * Vad är vi ute efter?
  * Vilket/a problem är vi ute efter att lösa?

 2. Locka framHeijbel hävdar att "varje organisation har tusen berättelser inom sig" och i det här steget lockar vi fram dem. Personligen har han använt sig av två olika metoder. En metod kallar han Dr Livingstone och det går ut på att intervjua utvalda medarbetare på företaget. Den andra metoden är att hålla en inspirationsföreläsning och sedan workshops efteråt. Ställ raka och enkla frågor! Heijbel ger exempel som "Hur är ni när ni är som bäst?"  och "Vilken händelse beskriver du helst för dina barn eller dina vänner när jobbet kommer på tal?"
 3. SkördaDet är viktigt att samla in berättelserna när inspirationen är som störst. Har du satsat på en inspirationsföreläsning är det bra att kanske efteråt gå runt medan inspirationen flödar. Heijbel tipsar om att samla in stories med hjälp av att spela in dem.

 4. VäljMatts Heijbel skriver att ett vanligt fel är att tro att allting måste redovisas för att vi inte ska fara med osanning. Tvärt om! "Det är fint att välja." För medarbetarna är det viktigt att poängtera att det inte är personligt när stories väljs. Det är själva storyn som är det viktiga. Vi väljer stories som bäst hjälper oss framåt enligt den strategin vi valde i steg ett.

 5. FörädlaBudskapet är vad som leder en story framåt. Att få med all fakta är inte det viktiga utan är för svårt i den muntliga berättartraditionen. Matts Heijbel betonar "var inte rädd för att förenkla!" och säger "en corporate story är inte huggen i sten, utan ska kunna spridas muntligt av vem som helst som bara hört den eng gång." Varje person som berättar ger sin prägel och lyssnaren gör sin tolkning. "Vi bygger berättelsen tillsammans." Språket i en story ska vara enkelt och nära det talade. Stories ska vara "enkla, korta och lustfyllda. Då får de vingar.

 6. Sprid"Sätt storyn i arbete!" Oavsett vilka kanaler ni använder är det viktigaste att en story igen och åter igen sprids. Matts Heijbel ger olika förslag på kanaler:
  * Intranät
  * Kundtidningar* Inramat bakom glas i konferensrum och foajéer. Och varför inte på toaletterna?

 7. StöttaArbetet är inte klart nu! För att storytelling inte ska bli ett kort, självdöende projekt krävs det underhåll. "Någon måste ta tag i rodret, driva projektet framåt och se till att det utvecklas." Det gäller att kunna fortsätta berätta en bra story trots att intresset hos kollegorna kanske har falnat och att peppa till ett fortsatt arbete. Nu är det också dags att kassera utdaterade stories och ersätta dem med nya. Vi ser över strategierna och går tillbaka till steg ett igen
Hur kan storytelling användas inom försäljning? Utöver att de i samtal med kund kan ge liv åt döda, torra fakta är det även bra säljare mellan. Ett av de många exempel som lyfts i Matts Heijbels bok handlar om en säljkår som inte ses speciellt ofta då alla är utesäljare med olika distrikt. Företaget underlättade spridning av stories mellan kollegorna för att de skulle kunna inspirera och stötta varandra.

Hur används storytelling hos dig? Dela med dig av dina erfarenheter och tips!

Har du inte hunnit läsa intervjun med Ingela Skullman kan du göra det här.

Vilken story bär du inom dig? Illustration Filip RojasKommentera gärna via din facebookinloggning eller använd funktionen nedan genom att klicka på kommentarer.

4 nov. 2011

Påverka!

Lobbying, opinionsbildning och politik diskuterades en lördag på LSU:s utbildning Metodo Påverkan Grund. Är detta någonting som intresserar dig? Läs idag om vad utbildaren Olle Svahn berättade, hur arbetet läggs upp och vad deltagarna från de olika organisationerna bidrog med.

Påverkansarbete är oftast en kombination med den mobiliserande kraften i opinionsbildning och fokus på nyckelpersoner i lobbying. Påverkansplanen liknar en projektplan med idé, analys, planering, genomförande och utvärdering.

Vad är budskapet? Hur ska du formulera dig för att nå dina mål? Segmenteringen är viktig för att hitta målgrupperna för påverkansarbetet. Samma kampanj har vanligen fler budskap och målgrupper där en huvudgrupp ofta är för arbetet med opinionsbildning och en annan målgrupp är inom lobbying.
För arbetet inom opinionsbildning tipsade Olle Svahn om att läsa Westanders PR-handbok (tidigare nämnd här) om att skriva pressmeddelanden och skapa nyheter. Han poängterar att synas utåt är bra för att locka fler till frågan och det stärker dessutom den redan egna gruppen när de märker ”jag tillhör något som uppmärksammas.

För arbetet med lobbying poängterade Svahn att det är viktigt att göra sig till en resurs för beslutsfattaren. Det är en bra utgångspunkt för relationen och Johanna Salmi bekräftadeatt det stämde med vad hon hade lärt sig som representant för LSU i FN:s Kommission för Hållbar utveckling. Dessa lärdomar använder hon även nu med arbetet inför Rio+20. När Salmi i maj deltog på CSD-mötet arbetade hon och de andra i ungdomsgruppen kontinuerligt under mötet med att uppdatera lobbyingplanen efter vad som sades under mötet och vilken representant som var viktig att orda med under pauserna. Även Johanna Salmi betonade vikten av positiva och goda relationer. Vi ska minnas att andra inte är en åsikt eller endast en representant, de är människor också. Ett exempel på det var när ungdomarna med fokus på avfallsfrågan skyndade sig iväg under an paus för att köpa munkar eftersom förhandlingarna fortsatte in på småtimmarna.  De kom tilbaka och bjöd alla deltagare. Leenden spreds och det blev mer energi i rummet. När förhandlingarna återupptogs fick dessutom ungdomsgruppen taltid direkt istället för att behöva vänta till slutet som de vanligen gjorde.

Igår presenterade jag utbildningen för resterande styrelse i region SBV tillsammans med mina idéer för påverkansarbete och utkast till verksamhetsplan. Det var en givande utbildning och kommer bli startskottet för region SBV:s påverkansarbete. Har du tips på hur vi kan komma vidare i arbetet? Dela gärna i kommentarsfältet eller mejla mig.

Olle Svahn berättar om opinionsbildningKommentera gärna via din facebookinloggning eller använd funktionen nedan genom att klicka på kommentarer.