23 sep. 2011

Nå fram med budskapet!

Det viktiga är inte att basunera ut sitt budskap det viktiga är att det når fram till åhörarna och läsarna. Hur gör du det på bästa sätt? Ta del av Ulrika Westerlunds fyra tips.

I boken Media Babe intervjuar författaren Jacqueline Kothbauer olika kvinnor som lyckats i media och den är späckad med tips. En av de intervjuade är Ulrika Westerlund som är ordförande för RFSL och berättar om att nå fram med sitt budskap.

 1. Lär dig att kommunicera
  Var tydlig och lättförståelig. Ge konkreta exempel och förmedla gärna kontakter till personer att intervjua. Det är viktigt att en läsare eller åhörare kan relatera till budskapet och exempel underlättar detta.

  Vad innebär det att vara tydligt och lättförståelig? Nils Petter Smeby tipsar i boken Skriv bättre om att göra en mottagaranalys för att få svar på dessa frågor. Han säger att det största hindret för att nå ut med ett budskap är att kommunikationen inte är anpassad efter läsaren eller åhöraren. En mottagaranalys ska ge svaren på fyra frågor:

  a) Vilka generella kunskaper har läsaren/åhöraren? t ex Vilken utbildning har läsaren?
  b) Vilka specifika kunskaper har läsaren/åhöraren? t ex Har åhöraren nyttjat tjänsten du berättar om?
  c) Vilken inställning har läsaren? t ex Finns det fördomar mot förslaget du presenterar?
  d) Vilken nivå av allmänbildning har läsaren? t ex Kan du anta att hen känner till vad laktosintolerans beror på?

 2. Erbjud nyheter och inte fakta
  Ulrika Westerlund påpekar att det inte är bara fakta som gör en nyhet det behövs en vinkling.

  Skriv bättre ger tipsen att koppla budskapet till en rådande trend, ett nytt sätt att lösa ett problem eller att ge nyheten en lokal förankring. I Westanders pr-handbok 2011 (tidigare nämnd här) finns en bra lista med fler tips på nyhetsvinklingar.

 3. Bygg förtroende
  Westerlund påpekar i intervjun i Media Babe betydelsen av att vara öppen och ärlig. Det är också viktigt att ha integritet och veta "vilken hatt du har på dig".

 4. Odla ditt kontaktnät
  Ulrika Westerlund tipsar om att hitta de journalister som skriver om ditt område.

  Om att nätverka med journalister säger Tomas Jennebo, adjunkt i medieproduktion, i en intervju: "Skapa eller odla personliga kontakter med journalister. De är också människor som vill bli sedda och repekterade i sitt arbete."Jacqueline Kothbauer, författare till boken Media Babe

Det här är tips jag delvis använder mig av i det Regionala Kommunikationsprojektet jag driver för Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF under min praktik. Vilka tips använder du? Har du andra att dela med dig av?


Kommentera gärna via din facebookinloggning eller använd funktionen nedan genom att klicka på kommentarer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar