28 okt. 2011

Medlemsdagen - rekrytera medlemmar

Hur rekryterar, behåller och aktiverar vi medlemmar? Det diskuterades igår på Medlemsdagen, en utbildning baserad på boken Medlemsmodellen. (Tidigare nämnd här och här.) Niklas Hill som är en av författarna till boken höll tillsammans med Christine Ambell i utbildningen för oss deltagare från olika organisationer.

När vi talade om olika kommunikationskanaler där det är möjligt att nå potentiella medlemmar nämnde vi många olika forum för personliga möten. De personliga mötena och rekryteringsmöjligheterna kan skötas av anställda i föreningen, av ideella och av externa säljare. Det finns fördelar med de olika metoderna. Oavsett vem det är som sköter rekryteringen är det viktigt att denne har kompetens för att föra en dialog, veta vad organisationen innebär och kan hjälpa fram till ett medlemskap.

Under medlemsdagen ingick flera rollspel. När vi testade att värva varandra poängterade vi vikten av att vara tydliga med våra syften, varifrån vi kom och vad ett medlemskap innebar. Inför en mässa, festivalturné eller liknande är det bra om de som kommer representera organisationen också får testa på rollspel och diskutera för- och motargument.

Samtalets sex faser enligt Medlemsmodellen

  • Förberedelse
  • Kontakt
  • Intervju
  • Argumentation
  • Beslut
  • Uppföljning
Förberedelserna kan delvis vara rollspelen, samtal kring argument och invändningar. En annan viktig del är att se till att rätt material finns, att det går att skriva upp sina kontaktuppgifter om man vill ha mer information och att vi kan berätta om vad som är nästa steg efter att medlemskapet är tecknat, vem kommer att sköta uppföljningen.

Kontakten startar med en intresseväckare och är ofta en fråga. Under kontaktfasen och resten av samtalet är det viktigt med ett öppet kroppsspråk. Christine Ambell lät oss testa kroppsspråk på varandra och även att förändra samtalspartnerns kroppsspråk. Förändringen av den andras kroppsspråk för att öppna upp för samtal kan delvis ske genom matchning. Vi efterliknar då först samtalspartnerns kroppsspråk och öppnar sedan upp stegvis. Då följer förhoppningsvis samtalspartnern med och matchar oss för att vi tillslut ska påverka varandra positivt med våra öppna kroppsspråk. Det kan även göras med en snabb metod, snap, där vi direkt går in med en öppenhet och en drös med energi. Underbar stämning på Källtorps trädgård under Medlemsdagen.


Intervjudelen är när du undersöker personens intressen och behov för att se om föreningen passar och vilken del av verksamheten som kan vara av intresse.

Argumentationen är självklart alla bra anledningar det finns för att bli medlem. Vilka som lyfts fram beror på vad den potentiella medlemmenberättade om under intervjudelen.

Beslut! Idag finns det möjlighet att bli medlem. Vi vet alla att när man kommer hem med blanketten och lägger den i den där viktiga högen så kommer den antagligen bli liggande där. Vill personen inte bli medlem direkt? Finns det då någon annan möjlighet som att skriva upp sig för nyhetsbrevet eller att gå på en öppen föreläsning?

Uppföljningen ser till att medlemskapet motsvarar förväntningarna. Om de inte gör det kanske det finns någonting vi kan rätta till och förbättra. Vi svarar på de frågor vi inte kunnat besvara under det första mötet och ser om det uppstått nya tankar och idéer.

Hur fortsätter vi sedan arbetet. Hur behåller vi medlemmen och hur aktiveras denne? Att göra en kommunikationsplan för hur vi skickar ut information är ett bra sätt för att hålla koll på verksamheten. Har du tänkt på hur det ser ut från medlemmens perspektiv? Ett tips är att visualisera det som vi gjorde under Medlemsdagen då vi ritade ett år och vilken kontakt medlemmen har med oss. Här är ett exempel på hur region SBV:s kontakt kan vara under ett år om denne har anmält sig till nyhetsbrevet.
I det Regionala Kommunikationsprojektet som jag drivit under min praktik på Svenska Celiakiungdomsförbundet och avslutar idag ligger fokus på nuvarande medlemmar. Hur kan vi förbättra kontakten med dem? Är vi öppna för engagemang? Att aktivera medlemmar kallas i Medlemsmodellen även för den andra rekryteringen. Det är någonting vi i region SBV oftast arbetar med under aktiviteter med personliga möten. Med kunskaper från Medlemsdagen hoppas jag att detta kommer gå ännu bättre.

Kommentera gärna via din facebookinloggning eller använd funktionen nedan genom att klicka på kommentarer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar